Prima casa 2019

 
„Timp de 10 ani Programul Prima Casă a extins în mod natural accesul la creditare pentru persoanele tinere, cu vârste până la 35 de ani, oferindu-le şansa de a achiziţiona o locuintă. Eficienţa şi notorietatea programului se bazează pe parteneriatul construit între statul român, ca iniţiator, FNGCIMM, băncile finanţatoare şi beneficiari, care au privit cu responsabilitate oportunitatea unică de a accesa un credit imobiliar în condiţii foarte avantajoase, cu un avans de minimum 5% şi cu costuri totale de finanţare plafonate, a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

Gheorghe Lăpădat spune că „suntem pregătiţi de lansarea etapei corespunzătoare celui de-al unsprezecelea an al programului cu procese operaţionale îmbunătăţite, cu tehnologii noi, cu parametri ce se situează în tendinţele actuale din sectorul financiar”. Noua aplicaţie de extragere / prelucrare automată a informaţiilor, denumită la nivelul FNGCIMM „Alex”, utilizează tehnologia OCR - Recunoaşterea Optică a Caracterelor (Optical Character Recognition) şi facilitează transferul automat al datelor primite de la partenerii bancari în sistemul informatic al instituţiei. Se reduce astfel la minim riscul de eroare cauzat de intervenţia manuală în colectarea de date necesare analizării solicitărilor de garantare, timpul necesar soluţionării putând fi considerabil diminuat.

Documente necesare:
- Acte de identitate (pentru tine, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori) - Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie) - Documente care atestă realizarea de venituri

Acte necesare achizitie locuinta:
- Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului - Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie) - Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea - Extrase din documentaţia cadastrală (copie) - Certificat de eficienţă energetică

Conditii:
- Solicitanții de credite Prima Casă trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - Nu au deținut și nu dețin nici în prezent în proprietate o locuință, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, cu suprafața utilă mai mare de 50 mp, cu excepția cotelor părți de locuință dobândite prin moștenire - Achiziționează o locuință finalizată sau în diferite stadii de finalizare - Construiesc de la zero o locuință individuală sau în asociere cu alți șase beneficiari, cu condiția să

PASTE RESPONSIVE AD
 
>>APLICA ONLINE<<